Tomter och Jordhus

Vi har härligt belägna tomter till salu i vår vackra trakt.

Nära Carlslunds gård finns byggklara tomter för bostadshus (ritade av arkitekt Hans Rendahl, SAR) enligt ett koncept som belönats med Halmstads kommuns arkitekturpris (2007) och med Svensk Byggnadsvårds pris 2013.

I Steninge finns fler hus i stampad lerjord än någon annanstans i Sverige. Det första byggdes 1924, fyra under 1940 talet och tre har uppförts under 2000- talet. Det finns möjligheter att bygga ytterligare hus, inte bara med den gamla tekniken. Eftersom de nya byggreglerna inte medger byggnation med den gamla tekniken så får de kommande husen byggas med lertegel som t ex Porotherm. Det ger i princip samma egenskaper men mycket bättre isolering och är lättare att uppföra.

Husen är mycket sunda hus genom att väggarna kontinuerligt “andas”. Så långt det är praktiskt möjligt används naturliga material. Kostnaderna för att uppföra husen är jämförbara med genomsnittliga byggpriser, men resulterar i byggnader av osedvanligt gedigen kvalitet. Kontakta oss om du är intresserad av en tomt för att bygga ett tidlöst och vackert hus i vackra omgivningar.

Artiklar om jordhusen i Steninge:

Artikel i Dagens Nyheter, I Halland växer det hus ur åkerjorden

Artikel i Göteborgs-Posten, Flödande ljus i jordhusens Mekka

Artikel i Hallands-Posten, Jordhus tar arkitekturpris

Artikeln Lerjordshusen i Steninge Kyrkby, Byggnadskultur, 2014 – 2