Gården

Carlslund uppfördes 1854 av riksdagsman David Andersson, som döpte gården efter sin son Carl. Mangårdsbyggnaden och de första ekonomibyggnaderna uppfördes av tegel från ett eget litet tegelbruk nära byggplatsen. Eftersom man inte kunde hålla jämn temperatur vid bränningen så fick teglen vackra, skiftande kulörer från grönaktigt till gult och rött.

Carl var som sin far mycket driftig. Genom hemgiften med två av döttrarna (första hustrun dog tidigt) från närbelägna Elofsgård och uppköp blev Carlslund under 1880-talet en av traktens större lantbruk. I början av 1900 talet fanns ingen i släkten som kunde ta över och mellan 1910 – 1920 talet bytte gården ägare flera gånger. I samband med depressionen gick egendomen i konkurs och var i nästan två år  i bankens ägo – trots flera försök att sälja den på auktion.

1934 köpte Folke och Georg Norrgren gården, i första hand för att på sydsluttningen uppföra växthus till den nejlikodling de startat på slätten (Grottelyckans Nejlikodling). På 50 talet arbetade ca 50 personer på odlingen, jordbruket och den fruktodling som drogs igång efter kriget. Som mest fanns tio tusen fruktträd, 20 000 m2 växthus, en besättning på 40 kreatur och drygt 50 hektar spannmålsodling. Efter oljekriserna blev det omöjligt att driva växthusodlingen vidare och den stängdes under 1980 talet och revs sedan före millennieskiftet. Likaså har alla utom  tusen av fruktträden tagits bort.